استخدام و کاریابی

شکل تصویر یک

ارسال موقعیت شغلی

کارفرمایانی که مایلند موقعیت های شغلی موجود خود را از طریق TESOL ایران پیدا کنند ، می توانند پست های شغلی خود را از طریق ایمیل و یا بخش تماس باما ارسال کنند.

قوانین مهم :

فرایند استخدام نباید نژاد ، قومیت ، مذهب ، سن و یا بومی یا غیر بومی انگلیسی زبان بودن را تشخیص دهد. همه مربیان باید در یک معیار ارزیابی شوند. مربیان غیر بومی انگلیسی زبان را نباید بخاطر زبان مادریشان جدا کرد. TESOL ایران به شدت مخالف تبعیض علیه انگلیسی زبانان غیر بومی در زمینه آموزش زبان انگلیسی است. بلکه مهارت زبان انگلیسی ، تجربه تدریس و حرفه ای بودن باید به طور مداوم در آمادگی حرفه ای ارزیابی شود. همه مربیان زبان انگلیسی باید فارغ از زبانهای بومی خود در زبان انگلیسی تسلط داشته باشند ، اما مهارت زبان انگلیسی را باید فقط به عنوان یک معیار در ارزیابی حرفه ای بودن یک معلم در نظر گرفت. مهارت های تدریس ، تجربه تدریس و آمادگی حرفه ای باید به اندازه مهارت زبان باشد.
لیست های شغلی که با این شرایط مطابقت ندارند حذف و گزارش می شوند.

کاریابی

مشاغل ذکر شده مستقیماً از طریق کارفرمایان یا نمایندگان و نمایندگان آنها انجام می شود. TESOL ایران برای لیست ها نه تأیید می کند و نه هزینه دریافت می کند. TESOL ایران تضمین نمی کند که این اطلاعات ، یا اطلاعات ارائه شده توسط هر شخص خارجی ، جامع ، کامل و یا در غیر این صورت قابل اعتماد باشد. TESOL ایران مشاغل حرفه ای یا مشاوره تحصیلی ، کمک حقوقی یا مشاوره حقوقی ارائه نمی دهد و نمی تواند در اختلافات بین کارفرما و کارمند مداخله کند. TESOL ایران امیدوار است که این اطلاعات مفید باشد اما قصد ندارد جایگزین کمک حرفه ای شود. از متقاضیان خواسته می شود مستقیماً با کارفرمایان تماس بگیرند.